Hướng dẫn ưu đãi cấp bậc thành viên thuộc Lock & Lock Mall

Cấp bậc thành viên của tôi
Chế độ cấp bậc thành viên của Lock&Lock là không gian dành cho các thành viên thuộc Lock&Lock Mall.
Hãy hưởng những ưu đãi giảm giá bổ sung và quà tặng gói phiếu giảm giá được trả hàng tháng!

Cấp bật thành viên của bạn là

- Giới hạn thời gian : 3 năm gần nhất
- Số đơn hàng : 0đơn
- Số tiền mua hàng : 0₫

Mua trên đ sẽ được nâng cấp bật lên thành viên và hưởng mức ưu đãi lên đến % .
Nếu đáp ứng đủ điều kiện bạn có thể được nhận ưu đãi cấp bậc

Hướng dẫn ưu đãi cấp bậc.
Áp dụng giảm giá thêm tương đương với tỉ lệ giảm giá của cấp bậc tương ứng khi mua hàng
(Áp dụng giảm giá sản phẩm/giảm giá thêm riêng kèm với phiếu giảm giá)
Thời hạn hiệu lực của tất cả các phiếu giảm giá là đến cuối tháng tương ứng.
Tất cả các phiếu giảm giá có thể được cấp lại mỗi tháng.


Khu vực áp dụng cho mỗi phiếu giảm giá
- 2,000원 쿠폰 (3만원 이상 구매시 사용가능)
- 5,000원 쿠폰 (5만원 이상 구매시 사용가능)
- 8,000원 쿠폰 (7만원 이상 구매시 사용가능)
- 10,000원 쿠폰 (8만원 이상 구매시 사용가능)
- 12% 쿠폰 (3만원 이상 구매시 사용가능)
- 무료배송 쿠폰 (15,000원 이상 구매시 사용가능)

무료배송 쿠폰 안내
- 무료배송 쿠폰의 경우 실결제가 기준으로 쿠폰 사용 범위 허용 시 적용되며,
반품시 환원 되지않습니다.
- 무료배송 쿠폰은 할인쿠폰과 중복사용 가능 합니다.

- Tự động cấp phiếu giảm giá 10% chúc mừng gia nhập khi gia nhập thành viên mới
(có thể sử dụng trên 30 nghìn won để thanh toán trong thực tế/ngoại trừ một số sản phẩm)
- Có thể sử dụng trong vòng 1 tháng kể từ ngày gia nhập
- Tự động phát hành trước 15 ngày theo ngày sinh nhật/kỷ niệm được đăng ký khi gia nhập thành viên, hủy sau 15 ngày
(không thể thay đổi ngày sinh nhật, ví dụ sinh nhật đăng ký ngày 5 tháng 3 thì phát hành ngày 18 tháng 2, khi không sử dụng sẽ hủy ngày 20 tháng 3)
- Vào ngày tương ứng có thể kiểm tra nội dung cấp phát tại Trang của tôi>Phiếu giảm giá của tôi>đăng ký phiếu giảm giá
- Việc điều chỉnh ngày kỷ niệm có thể thực hiện bất kỳ lúc nào bởi chính bản thân người gia nhập thành viên, tuy nhiên có thể được cấp & sử dụng 1 lần 1 năm
- Tự động phát hành trước 15 ngày theo ngày sinh nhật/kỷ niệm được đăng ký khi gia nhập thành viên, hủy sau 15 ngày
(không thể thay đổi ngày sinh nhật, ví dụ sinh nhật đăng ký ngày 5 tháng 3 thì phát hành ngày 18 tháng 2, khi không sử dụng sẽ hủy ngày 20 tháng 3)
- Vào ngày tương ứng có thể kiểm tra nội dung cấp phát tại Trang của tôi>Phiếu giảm giá của tôi>đăng ký phiếu giảm giá
- Việc điều chỉnh ngày kỷ niệm có thể thực hiện bất kỳ lúc nào bởi chính bản thân người gia nhập thành viên, tuy nhiên có thể được cấp & sử dụng 1 lần 1 năm
Vui lòng tìm hiểu phần bên dưới!
  • Cấp bậc thành viên là tích lũy tính trong ba năm gần nhất và được cập nhật mỗi ngày một lần.
  • Để tiếp tục nâng cấp thành viên, số điểm mua hàng tích lũy 3 năm sau khi nâng cấp sẽ được duy trì theo điều kiện nâng cấp trước đó.
  • Coupon giảm giá đã tải xuống trước khi thay đổi cấp thành viên vẫn có thể sử dụng sau khi nâng cấp
  • Bạn có thể kiểm tra coupon mua hàng bạn đã tải xuống từ 'Trang của tôi'.
  • Coupon giảm giá thành viên theo cấp có thể được sử dụng cho đến cuối tháng phát hành và có thể được phát hành lại hàng tháng.
  • Coupon giảm giá có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh.
  • VIP VOUCHER được cấp dưới dạng điểm tích lũy vào đầu tháng 1 và tháng 7 mỗi năm, điểm tích lũy được nhận bằng VIP VOUCHER này sẽ hết hạn khi điểm tích lũy tiếp theo được cấp.