Giỏ hàng

Thời gian lưu của giỏ hàng là 30 ngày. Sản phẩm quá 30 ngày sẽ được tự động xóa khỏi danh sách.

  1. Vị trí hiện tại -step 01 Giỏ hàng
  2. setp 02 Đặt hàng /Thanh toán
  3. step 03 Hoàn tất đặt hàng
Khách hàng không phải thành viên [Quý khách]

Hướng dẫn về cấp bậc thành viên

Hướng dẫn về cấp bậc thành viên
cấp bậc Chứng nhận(Số tiền thanh toán) Chứng nhận(Tham gia) Ưu đãi
VIP 100,000,000₫ Trên 0Lượt Trên 20% giảm giá
Gold 10,000,000₫ Trên 0Lượt Trên 15% giảm giá
Silver 1,500,000₫ Trên 0Lượt Trên 10% giảm giá
Bronze 1,499,999₫ dưới 0Lượt dưới không có

Tiền tích lũy có thể sử dụng0 ₫ Phiếu giảm giá có thể sử dụng0 Tờ
Miễn phí giao hàng khi số tiền đặt hàng trên 30 ngàn ₫ với sản phẩm được giao tại cửa hang Lock & Lock.
Đây là danh sách sản phẩm sẽ đặt mua.
Thông tin sản phẩm Số lượng Đơn giá của sản phẩm Số tiền được giảm Toàn bộ số tiền đặt hàng Phí giao hàng Chọn
Giỏ hàng trống.
Tổng số tiền của sản phẩm
0

-

Tổng số tiền được giảm
0

+

Tổng cộng phí giao hàng
0

=

Số tiền thanh toán dự kiến( Trước khi sử dụng phiếu giảm giá / Tiền tích lũy )
0

Áp dụng 1 lượt phiếu giảm giá và tiền tích lũy ở trang đặt hàng / Thanh toán .