Gia nhập thành viên chung Lock & Lock

Gia nhập thành viên sau khi xác nhận các điều khoản

Nhập thông tin thành viên cá nhân của bạn

Male Female (Gender)

Email đã đăng ký được sử dụng làm ID

Địa chỉ giao hàng

Điều khoản sử dụng Xem toàn bộ >


Thu thập/sử dụng thông tin cá nhân

Sử dụng thông tin cá nhân và điều khoản của bên thứ ba(Chọn)
Phân loại Các hạng mục thu thập Mục địch thu thập Thời gian duy trì
Khi gia nhập ID (email), PW, tên, số điện thoại Phân biệt và liên lạc với thành viên Khi không tiếp tục làm thành viên
Khi phát sinh giao dịch
(bổ sung)
CI, DI, giới tính, địa chỉ, thông tin về phương thức thanh toán, người nhận, họ tên/địa chỉ/ địa chỉ liên lạc, ngày tháng năm sinh Xác nhận danh tính khi thực hiện thanh toán & vận chuyển, xử lý khiếu nại Thời gian duy trì theo luật pháp liên quan, ví dụ: luật thương mại
Khi chỉnh sửa thông tin thành viên (Chọn) Sinh nhật, ngày kỷ niệm Sử dựng vào mục đích marketing như quảng bá sản phẩm mới & khuyến khích Đến khi rút lại chấp thuận

Kiểm tra các nội dung về điều khoản & thông tin cá nhân và chấp thuận